Nieuws

                  Speciale vis cursussen voor de jeugd

Georganiseerd door HSV DE VROLIJKE VISSERS HANK in samenwerking met Sjors Sportief, Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland 


PROGRAMMA


VISLESSEN op 1,8 EN 15 MEI 2019


Programma 1 mei 2019

Parkeren deelnemers op parkeerterrein van ’t Uivernest.

Visles incl. lespakket door vismeester Huib de Groot van 14.00 – 15.00 uur met medewerking van 7 vrijwilligers in "film”zaal van de Dotter.

 

Bert van Seters zorgt voor werking beamer, scherm,  voldoende tafels en stoelen met vrijwilligers .

 

Deelnemers 35

Vissen in vijver de Dotter van 15.00 – 16.00 uur.

SZWN zorgt voor de hengels en voer, visclub voor maden.

Koffie, thee en fris en versnaperingen i.s.m. de  Dotter ( Bert van Seters / Edy Schelle ).

Vrijwilligers door de vereniging:  15.


Programma 8 mei 2019.

Visles van 14.00 – 16.00 uur.

Theorie in zaal ( filmpje Smart Vislift, soortenherkenning etc. ).

 

Bert van Seters en enkele vrijwilligers zorgen weer voor tafels etc.

 

Vissen in vijver van 15.00 – 16.00 uur.

Vereniging zorgt voor hengels, voer en maden etc.

Vrijwilligers door de vereniging:  15.

 

Programma 15 mei 2019

Van 14.00– 14.30 uur. Toelichting voorzitter m.b.t. eventueel lidmaatschap verenging, wedstrijden etc.

Vissen van 14.45 – 16.00 uur ( WEDSTRIJDJE )

Beker voor de winnaar aspiranten en junioren.

Bert van Seters en vrijwilligers zorgen weer voor tafels, stoelen, koffie etc.

Vereniging zorgt voor hengels, voer en maden.

Vrijwilligers door de vereniging: 15.

Als herinnering aan deze vislessen krijgen alle deelnemers na afloop de gratis Gemeentevergunning van fed. de Alm en Biesbosch, zodat met 1 vaste hengel met maden en/of brood als aas in de dorpsvijvers gevist mag worden, ook al ben je geen lid van een vereniging.

Vrijwilligers ( voorlopig )

Arie Dolislager

Bert van Gerven

Cees van Ooijen

Piet Daggelders

Edy Schelle

Willy van Balkom

Ron Vermeulen

Cees Smits

Ed Huigen

 

Een losse consumptie kost € 0,70, wat een kan koffiel/thee/ranja kost, hoor ik maandagavond.


We gaan er voor zorgen dat er continu kannen met koffie etc. klaar staan voor vrijwillers etc. Eventueel voor de vrijwilligers na afloop een consumptiebon.

 

M.vr.gr.

Voorzitter 'De Vrolijke Vissers Hank' 

Henk van Balkom----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vispas 2019 komt eraan. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Vanaf 25 mei 2018 verplicht: de nieuwe privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet verplicht bedrijven onder meer om aan te geven hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Dat moet in een op maat gesneden privacyverklaring.

U kunt de verklaring lezen door op privacy verklaring  te klikken.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij roepen de jeugd op om te komen vissen

Lees dit bericht!! 

Jeugdvissen 2018 
            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gesloten tijd 2018.

 Zie onderstaande link voor meer duidelijkheid over de gesloten tijd voor roofvissen vanaf 1 april tot aan de laatste dag van mei.
  

 http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/gesloten-tijden.html

  

Vispassage in Hank


De vispassage in de Vierbanse Gantel


De vispassage bij de Vierbanse Sluis aan de Buitendijk in Hank werd donderdag 15 september 2016 officieel opgeleverd.
Mooi bij de oplevering te horen hoe buurtbewoners bereid waren mee te werken aan de aanleg.
Zo verleende Gerrit Oldenburg toestemming tot overpad voor het onderhoud van de vispassage en ook de familie Meijer uit Dongen bleek bereid een stukje grond beschikbaar te stellen voor de aanleg. Zonder uitzondering waren ze content met de uitvoering en de contacten met Waterschap Rivierenland.
Op het perceel van Oldenburg ligt overigens ook al een paddenpoel.Het water stroomt weer in de Vierbanse Gantel

Een eeuwenoude waterafvoer vanaf de Kornsedijk tussen Dussen en Almkerk naar het westen naar de Biesbosch is door de vispassage weer in ere hersteld. De sluis werd weer open gegraven en inmiddels stroomt het water weer en kunnen vissen tegen de stroom in naar de Gantel zwemmen.
Tijdens de uitvoering van het werk werd nog wel asbest gevonden en moest het peil nog een keer aangepast worden omdat anders de Gantel dreigde leeg te lopen.
Bij de Vierbanse Sluis waren al eerder plannen, maar daarin was sprake van een kanoroute. Door de aanleg van de vispassage, zal die kanoroute niet meer worden aangelegd.

Bron:http://hanviskie.blogspot.de/2016/09/vispassage-in-hank.html