Nieuws

Beste sportvissers 

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet verscherpte maatregelen aangekondigd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Deze maatregelen gaan in op 14 oktober om 22.00 uur en gelden voor de duur van vier weken. De basisregels blijven hetzelfde: minimaal anderhalve meter afstand houden tot elkaar, zoveel mogelijk thuisblijven (zo min mogelijk reizen) en hygiëneregels in acht nemen. De aangescherpte maatregelen betreffen ook de sportvisserij.

Geen viswedstrijden

De nieuwe maatregelen betekenen voor de sport dat iedereen vanaf achttien (18) jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier (4) personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor alle viswedstrijden van lokaal tot landelijk.

Federatie de Alm en Biesbosch cancelt voor de komende vier weken alle wedstrijden. In de komende vier weken wordt bekeken of er dit jaar nog viswedstrijden door kunnen gaan. Voor de jeugd tót achttien (18) jaar gelden uitzonderingen: binnen verenigingsverband (dus niet tegen andere verenigingen) kunnen wel onderlinge viswedstrijdjes en andere activiteiten worden georganiseerd. Over sport en corona is meer te lezen op de website nocnsf.nl van het NOCNSF.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste sportvrienden,

Alles goed overwegende heb ik besloten het jeugdsnoeken van a.s. zaterdag i.v.m. de corona-risico'suit te stellen naar een nog nader te bepalen datum. Om de deelnemers goed te kunnen helpen is het risico met name ook voor de begeleiders onaanvaardbaar, ook al hebben wij mondkapjes, handschoenen etc.

Alle deelnemers hebben nog een bon tegoed en de competitiewinnaars een beker.
Komende week wordt e.e.a. verstuurd/ bezorgd.
Zodra de coronaregels worden versoepeld en de risico's beheersbaar zijn volgt een nieuwe datum voor het jeugdsnoeken.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze maatregel en kan alleen maar zeggen: BLIJF GEZOND !!!

met vriendelijke sportgroeten
HSV de Vrolijke Vissers Hank
Henk van Balkom
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Werkwijze voor steigerwedstrijden

Inschrijving

De inschrijving vindt plaats door zich aan te melden via de mail of telefonisch.
Aanmelding kan tot 2 dagen voor de wedstrijd.
Nadat de inschrijftermijn gesloten is, krijgen de deelnemers via de mail een schriftelijk de voorschriften waaraan zij zich dienen te houden.
Tevens geven wij aan dat er gepast betaald moet worden 

Betaling

Het inschrijfgeld wordt voor de loting voldaan aan een aparte tafel.
Er wordt gepast betaald. De organisatie draagt handschoenen en de 1,5 meter wordt in acht genomen.
Deelnemers worden door de organisatie naar voren geroepen, de oproep geschied volgens de binnenkomst van de inschrijving.

Loting

Na de betaling gaat de deelnemer naar de tafel waar de loting zal plaatsvinden.
De loting is middels de gebruikelijke kokers en wordt verricht door de organisatie. De organisatie draagt hierbij handschonen en de 1,5 meter wordt in acht genomen. De kokers de gebruikelijk manier in de emmer  gedaan en de wedstrijdleiding bepaald de visstek middels trekking van de koker. De wedstrijdleiding maakt het nummer bekend en de deelnemer gaat direct naar de vislocatie en zijn/haar visstek.

Vangstregistratie

Nadat de verloting is geschied, maakt de organisatie de vangstregistratie formulieren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handschoenen.

Gedurende de wedstrijd

Gedurende de wedstrijd blijven de deelnemers zoveel als mogelijk op hun visstek. Indien het’ noodzakelijk is om de visstek te verlaten, wordt te allen tijde de 1,5 meter gehandhaafd.
Het uitwisselen van vis benodigdheden mag alleen als deze gedesinfecteerd worden.

Wegen

Na de wedstrijd wordt de vis gewogen. Per steiger wordt een driepoot opgezet. Deelnemers kunnen een voor een hun vangst aanbieden.
Het meetteam bestaat uit een schrijver en weger. Beide maken gebruik van handschoenen. De visser doet zijn vis in het weegnet waarna het vervolgens door de weger aan de weegschaal gehangen wordt. De weger geeft het gewicht door aan de schrijver die het resultaat noteert.
Te allen tijde wordt de 1,5 meter gehandhaafd door zowel de organisatie als de visser.
Nadat de vangst gewogen verlaat de visser zo snel mogelijk zijn visstek.

Prijsuitreiking

Een prijsuitreiking zal er niet plaats vinden. Aan het eind van het jaar inventariseert de organisatie hoeveel prijzen een visser in het totaal in alle wedstrijden gewonnen heeft en gaat eenmalig de prijzen doen toekomen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sjors Sportief 
 
Het Sjorsboekje voor de gemeente Altena is klaar! Op pagina 61 staat informatie m.b.t. jeugdwedstrijden, zie link de volgende link: https://www.cultuurensportstimulering.nl/Altena-2020-2021/Altena-2020-2021.html?reload=1599749999982#page=61
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beste sportvrienden

Op zaterdag 26 september start onze snoekcompetitie.

I.v.m. de coronamaatregelen van de Gemeente Altena is e.e.a. aangepast:

* U dient vóóraf in te schrijven als u mee wilt doen. Dit kan digitaal via hvanbalkom@hotmail.com 
  of telefonisch 06-25161243 en uiterlijk de donderdag vóór de wedstrijddatum.
* Verzamelen op het terras van Vissershang tussen 08.00 - 08.15 uur ( mogen niet naar binnen )

    Blijf hierbij op 1,5 m. afstand van elkaar.

* S.v.p. gepast betalen ( € 6,00 ).
* U ontvangt bij betaling een kaart waar op u de vangst(en) kan noteren. Neem dus een balpen mee.
* U mag de snoek zelf meten of door een collega laten meten. Noteer het aantal cm van de vangst maar tevens de initialen( Bijv. Bas Colijn = dan BC ) van diegene die de snoek heeft gemeten of er bij stond toen u hem zelf hebt gemeten.
* Na afloop is er een erwtensoepmaaltijd, waarbij de 1,5 m. wordt gewaarborgd.
* Er is geen prijsuitreiking. De bonnen worden aan het eind van de competitie opgestuurd. De uitslag + standenlijst wordt per wedstrijd naar u gemaild.

Overzicht wedstrijden:

26/9   1e Snoekwedstrijd in de Westkil/Bakkerskil tot Heijmansgat. Er wordt uitsluitend gevist aan de wegkant ( noordwestoever ) m.u.v. het trekpontje. Hier mag u oversteken dan naar links richting het afgesloten hek.
17/10  2e Snoekwedstrijd in het NAK van 3e bet.brug naar het pontje.
31/10  3e Snoekwedstrijd in de Alm/Doorns kanaal tussen Nieuwendijk en Almkerk.
21/11  4e Snoekwedstrijd ( boutsnoeken ) in de Bleeke Kil/Oostkil tot Boerenverdriet.

Vanaf 1 september is het toegestaan met 2 personen in één boot binnen 1,5 m.
Dat betekent dat de bootroofviswedstrijden zoals het er nu voorstaat doorgang kunnen vinden.
De wedstrijden zijn op zondag 25 okt. en 8 nov. van 08.00 - 12.00 uur. Verzamelen om 07.45 uur.

Op 3 oktober de jaarlijkse jeugdsnoekwedstrijd.Wij hebben hiervoor vrijwilligers nodig + werphengel.

Wij zijn u erg dankbaar als u zich hiervoor beschikbaar stelt. Gevist wordt van 14.00 - 15.30 uur in de Gantel. Uiteraard leveren wij indien nodig mondkapjes en handschoenen.

Op 10 oktober een bijzondere snoekwedstrijd n.l. "streetfishing "van Fed. de Alm en Biesbosch en Groot-Woudrichem van 09.00 - 13.00 uur. U mag zelf kiezen waar u wilt snoeken, zolang het maar Alm en Biesbosch water is. Er wordt uitsluitend gevist met kunstaas en de vangst wordt door geappt of gemaild na het maken van een foto met je mobiel. Ook is er een apart klassement voor snoekbaars en baars. Verdere informatie rondom deze wedstrijd wordt u nog medegedeeld.

Mochten er nog vragen zijn stel ze gerust. (hvanbalkom@hotmail.com of telefonisch 06-25161243)

Met vriendelijke groet,
HSV de Vrolijke Vissers Hank

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuw wedstrijdprogramma in verband met Covid-19
Beste mensen, 
 
In verband met Corona is er een aangepast wedstrijdprogramma samengesteld. Kijk in het menu bij wedstrijden. Lees beide documenten goed door. Veel succes!
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Karpertjes uitgezet in de Dotter  
Vandaag (31 januari) hebben Bert van Gerven, Arie Dolislager en Henk van Balkom 110 karpertjes opgehaald en deze in de dotter uitgezet. Er zijn 3 maten uitgezet. De grote van de karpertjes is 10 á 15 cm. Ook zijn er enkele grote karpers uitgezet, dit is bedoelt voor de paai met de aanwezige vissen. Het betreft spiegel en schubkarper. (er zijn foto's geplaats op de pagina fotoalbum, album allerlei)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extra ingelaste steigerwedstrijden

Op 25 januari en 12 december 2020 zullen er extra steigerwedstrijden gevist worden die mee tellen voor de competitie. Het programma is gelijk aan de andere steigerwedstrijden. Op 19 december 2020 zal er een extra steigerwedstrijd gevist worden die samen met het 'HSV Palingparadijs' georganiseerd zal worden. De exacte invulling zal nader bekend gemaakt worden.